fbpx

Relacje inwestorskie Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Polski
Notowania

06 cze 2023

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 10.00 w Kancelarii Notarialnej s.c. J.Damulewicz, W.Kapusta, K.Seweryn, M.Nowak, R.Wolański, w Krakowie (30-150) przy ul. Armii Krajowej 19.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 19 ust 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: