fbpx

Relacje inwestorskie Władze Spółki

Polski
Notowania

Zarząd

Marcin Kawa – Prezes Zarządu

Pierwsze doświadczenia z branżą gier komputerowych to praca jako recenzent gier w magazynach Secret Service oraz Neo w latach 90-tych. Przez następne 20 lat pełnił takie funkcje jak tester, czy game designer. Zajmował się marketingiem gier oraz usług związanych z grami. Najpierw w Polsce, a następnie w Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Hiszpanii. Pracował m.in przy takich globalnych IP jak: GOG.com, Asphalt (tytuł łącznie pozyskał ponad miliard graczy), Real Football czy Uno. Współpracę z All in! Games rozpoczął w 2020 r., na początku jako producent, a następnie szef działu produkcyjnego.
Od marca 2022 prezes zarządu w spółce All in! Games S.A.

 • Od 1997 roku do 1999 roku w magazynach „Secret Service” oraz “Neo” gdzie pracował jako Recenzent Gier
 • od 1999 roku do 2002 roku w „Neo Plus”, gdzie pracował jako Recenzent Gier; 
 • Od 2001 roku do 2002 roku w „Drago Entertainment” jako Tester i Level Designer;
 • Od 2003 roku do 2006 roku w „Rovoltage” jako Game Designer i Producent;
 • Od 2007 roku do 2008 roku w „Mobile Formats” jako Content Manager;
 • Od 2008 roku do 2012 roku Marcin Kawa Productions w UK;
 • Od 2010 roku do 2011 roku w „PowerChallenge AB” jako Senior Game Designer w UK/Szwecji; 
 • Od 2012 roku do 2017 roku w „Gameloft” w Hiszpanii jako Senior Producent; Pracował m.in. przy takich globalnych produktach i IP jak: Asphalt (tytuł łącznie pozyskał ponad miliard graczy), Real Football, czy Uno;
 • Od 2017 roku do 2019 roku w „Feardemic” jako Dyrektor Zarządzający, a następnie CEO;
 • Od 2019 roku do 2020 roku związany z „Reality Games” jako Kierownik Produkcji. 
 • Od 2020 roku rozpoczął współpracę z „All in! Games” S.A. jako Producent, a następnie Szef Działu Produkcyjnego odpowiadał za sukces Ghostrunner (IP sprzedano do 505 Games, gra zyskała szereg nagród). W 2021 roku objął funkcję COO w „All in! Games” S.A. 

Inne obszary działalności:

 • Marcin Kawa Consulting – właściciel – działalność niekonkurencyjna
 • Happy Little Moments – – członek rady nadzorczej
 • Ironbird Creations – członek rady nadzorczej
 • Alternatywna Spółka Inwestycyjna OnPoint ASI – członek rady nadzorczej – działalność niekonkurencyjna

Ponadto, Pan Marcin Kawa nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Informuje się również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Łaś – Wiceprezes Zarządu

Maciej Łaś to doświadczony ekspert specjalizujący się w segmencie finansowym. Aktywny zawodowo od 1998 r., przez większą część swojej kariery zajmował się działalnością w zakresie finansów i ubezpieczeń dla firm, planowania sukcesji w polskich przedsiębiorstwach oraz doradztwa finansowego. Od 2009 roku współzałożyciel i prezes zarządu w spółce Allin Group Sp. z o.o., później (do dnia 06.06.2020 r.) All in! Games Sp. z o.o. Prowadzi również działalność doradczą w ramach ML Consulting Maciej Łaś.

Inne działalności wykonywane poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Pana Macieja Łaś:

 • Sheepyard Sp. z o. o. – udziałowiec, działalność niekonkurencyjna,
 • F.H. AS Sp. J. Łaś Maciej, Zgierski Michał – współwłaściciel, działalność niekonkurencyjna,
 • ML Consulting – właściciel, działalność niekonkurencyjna.

Pan Maciej Łaś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.


Rada Nadzorcza

Pan Piotr Krupa – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Posiada wykształcenie wyższe. Wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, ponad 3 letnie
doświadczenie na stanowisku Dyrektora Punktu Obsługi Klienta przy centrali Domu
Maklerskiego oraz jako Specjalista ds. Relacji Inwestorskich. Brał udział w dużej liczbie emisji
akcji na rynku pierwotnym oraz emisji obligacji korporacyjnych. Posiada bardzo dobrą
znajomość regulacji rynku kapitałowego i obrotu giełdowego w Polsce.

Piotr Krupa, został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej spółki dnia 31 sierpnia 2020r.

Pan Piotr Szczęśniak – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek i Przewodniczący
Komitetu Audytu.


Jest absolwentem studiów podyplomowych Doradztwa Podatkowego (posiada wykształcenie
wyższe licencjackie uzyskane na kierunku finanse i rachunkowość) – ukończonych na
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aktualnie jest słuchaczem studiów
podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku finanse i
rachunkowość (ACCA).
Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi wspierając zespoły projektowe, również w
wymiarze międzynarodowym, w projektach szeroko rozumianych fuzji i przejęć takich jak
badania due diligence (także po stronie sprzedających tj. vendor due diligence), struktur
podatkowych, przygotowania opinii podatkowych oraz wielu innych projektach o charakterze
podatkowym. Od grudnia 2019 r. jest zatrudniony w jednej z firm BIG4, na stanowisku Senior
Consultant’a w transakcyjnym zespole podatkowym.

Piotr Szczęśniak został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej spółki dnia 30 czerwca 2023r.

Pan Michał Czynszak – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek Komitetu Audytu.

Ukończył Prywatną Wyższą Szkołę Biznesu i Administracji w Warszawie, Wydział Ekonomii i
Nauk Komputerowych, na kierunku Ekonomia w zakresie inżynierii finansowej i inwestycji
kapitałowych. Od marca 2020 r. jest Prezesem Zarządu Muscari Capital sp. z o.o., od kwietnia
2020 r. Dyrektorem Departamentu Sprzedaży i Marketingu IPOPEMA TFI S.A., a także
Dyrektorem operacyjnym MCI Capital TFI S.A. oraz Dyrektorem Zarządzającym TFI PZU S.A.

Michał Czynszak został pierwszy raz powołany do Rady Nadzorczej spółki dnia 30 czerwca 2022r.

Pan Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek Komitetu Audytu.

Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzania, na kierunku zarządzanie i
marketing funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Od 2012 r. jest Vice Prezesem Zarządu
Protech Sp. z o.o. odpowiedzialnym za finanse w firmie. W latach od 2004 r. do 2016 r. pracował jako specjalista ds. marketingu i handlu w Protech Sp. z o.o., a od 2016 r. jako specjalista ds. sprawozdawczości w Protech sp. z o.o.

Zbigniew Krupnik, został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej spółki dnia 31 sierpnia 2020r.

Pan Jarosław Wikaliński – Członek Rady Nadzorczej.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w IDM PBI
S.A., następnie kontynuował pracę w BRE Banku S.A., PZU Życie S.A. i PZU Asset Management
S.A. (2002-2006), gdzie odpowiadał za jeden z największych na polskim rynku kapitałowym
portfel spółek publicznych oraz największy na polskim rynku portfel instrumentów dłużnych. W
latach 2011 – 2015 był prezesem zarządu IPOPEMA Asset Management S.A, a od 2007 r. pełni
funkcję prezesa zarządu IPOPEMA TFI S.A.

Jarosław Wikaliński został pierwszy raz powołany do Rady Nadzorczej spółki dnia 30 czerwca 2023r.