Relacje inwestorskie Władze Spółki

Polski
Notowania

Zarząd

Piotr Żygadło – Prezes Zarządu

Pan Piotr Żygadło posiada wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunek Zarządzanie i Marketing. Ukończył Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2006 r. zajmuje się działalnością związaną z tworzeniem gier komputerowych na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Z All In! Games sp. z o.o. (która została przejęta przez All in! Games S.A.; wcześniej Setanta S.A.) związany jest od rozpoczęcia działalności wydawania gier przez tą spółkę w grudniu 2018. Przebieg pracy zawodowej:

 • All in! Games sp. z o. o. – Dyrektor Operacyjny od grudnia 2018 r. do czerwca 2020 r.
 • Robot Gentleman sp. z o. o. – Producent od września 2016 r. do października 2018 r.,
 • Grey Wizard Innovative Ltd. – Producent i dyrektor zarządzający od października 2011 r. do teraz,
 • PiE Consulting Sp. z o. o. – Prezes zarządu od października 2019 r. do teraz,
 • Artifex Mundi Sp. z o. o. – współzałożyciel, udziałowiec, Wiceprezes Zarządu, dyrektor operacyjny i szef studia krakowskiego od października 2006 r. do czerwca 2014 r.,
 • Two Sheds Sp. z o. o. – współzałożyciel, udziałowiec i Prezes Zarządu od października 2010 r. do lutego 2012 r.,
 • Progres Sp. z o. o. – project manager od listopada 2007 r. do czerwca 2010 r.

Inne działalności wykonywane poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Pana Piotra Żygadło:

 • Sheepyard Sp. z o. o. – udziałowiec, działalność niekonkurencyjna,
 • SQRT3 S.A. – akcjonariusz i członek rady nadzorczej, działalność niekonkurencyjna,
 • Grey Wizard Innovative Ltd. – udziałowiec i dyrektor zarządzający, działalność niekonkurencyjna,
 • PiE Consulting sp. z o. o. – udziałowiec i prezes zarządu, działalność niekonkurencyjna.

Pan Piotr Żygadło nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Łaś – Wiceprezes Zarządu

Pan Maciej Łaś posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą w FH AS Sp. J. Łaś Maciej, Zgierski Michał (współwłaściciel) – spółka obecnie nie prowadzi działalność operacyjnej. Od 2001 roku roku do 2018 roku zajmował się działalnością w zakresie finansów osobistych, ubezpieczeń oraz planowania sukcesji majątkowej dla osób fizycznych oraz firm a także planowania finansowego. Od 2009 roku – współzałożyciel, Prezes Zarządu w spółce Alin Group Sp. z o.o., później All in! Games Sp. z o.o. do dnia 06.06.2020 r. Od 24.11.2015 roku współwłaściciel M- Sklep Zgierski – Łaś. Od grudnia 2019 roku właściciel w ML Consulting Maciej Łaś.

Inne działalności wykonywane poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Pana Macieja Łaś:

 • Sheepyard Sp. z o. o. – udziałowiec, działalność niekonkurencyjna,
 • F.H. AS Sp. J. Łaś Maciej, Zgierski Michał – współwłaściciel, działalność niekonkurencyjna,
 • M- Sklep Zgierski – Łaś – współwłaściciel, działalność niekonkurencyjna,
 • ML Consulting – właściciel, działalność niekonkurencyjna.

Pan Maciej Łaś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu

Pan Łukasz Górski posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wydział Ekonomii – Ekonomika nieruchomości i inwestycji (licencjat 2001 r.), Strategia rozwoju i doradztwo ekonomiczne (magister 2003 r.). Ukończył też studia Podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2003 – 2004).

Pan Łukasz Górski pełnił również funkcje:

 • od 2009 r. – funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność inwestycyjną w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, od 2014 r. także w branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a od 2016 r. również w dziedzinie inwestycji kapitałowych,
 • od 2012 r. – obecnie: członek Zarządu w spółkach portfelowych JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, która jest notowana w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • od 2014 r. – obecnie: członek Zarządu spółki Columbus Energy S.A. oraz w spółkach z Grupy Kapitałowej Columbus Energy, która jest notowana w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • od 2016 r. – obecnie: członek Zarządu w publicznych spółkach akcyjnych, które są notowane na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wykonywana przez Pana Łukasza Górskiego działalność poza Spółką nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Ponadto, Pan Łukasz Górski:

 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,
 • nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza

Iwona Cygan-Opyt – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Krupnik – Członek Rady Nadzorczej

Jan Watychowicz – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Roman Tworzydło – Członek Rady Nadzorczej