fbpx

Relacje inwestorskie Władze Spółki

Polski
Notowania

Zarząd

Marcin Kawa – Prezes Zarządu

Pan Marcin Kawa posiada wykształcenie średnie. Od ponad 20 lat jest związany z branżą gamingową. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi zajmując się analizą kluczowych pojęć współczesnego marketingu w kontekście rynku gier, najpierw w Polsce, a następnie w Europie.

 • Od 1997 roku do 1999 roku w magazynach „Secret Service” oraz “Neo” gdzie pracował jako Recenzent Gier
 • od 1999 roku do 2002 roku w „Neo Plus”, gdzie pracował jako Recenzent Gier; 
 • Od 2001 roku do 2002 roku w „Drago Entertainment” jako Tester i Level Designer;
 • Od 2003 roku do 2006 roku w „Rovoltage” jako Game Designer i Producent;
 • Od 2007 roku do 2008 roku w „Mobile Formats” jako Content Manager;
 • Od 2008 roku do 2012 roku Marcin Kawa Productions w UK;
 • Od 2010 roku do 2011 roku w „PowerChallenge AB” jako Senior Game Designer w UK/Szwecji; 
 • Od 2012 roku do 2017 roku w „Gameloft” w Hiszpanii jako Senior Producent; Pracował m.in. przy takich globalnych produktach i IP jak: Asphalt (tytuł łącznie pozyskał ponad miliard graczy), Real Football, czy Uno;
 • Od 2017 roku do 2019 roku w „Feardemic” jako Dyrektor Zarządzający, a następnie CEO;
 • Od 2019 roku do 2020 roku związany z „Reality Games” jako Kierownik Produkcji. 
 • Od 2020 roku rozpoczął współpracę z „All in! Games” S.A. jako Producent, a następnie Szef Działu Produkcyjnego odpowiadał za sukces Ghostrunner (IP sprzedano do 505 Games, gra zyskała szereg nagród). W 2021 roku objął funkcję COO w „All in! Games” S.A. 

Inne obszary działalności:

 • Marcin Kawa Consulting – właściciel – działalność niekonkurencyjna
 • Happy Little Moments – – członek rady nadzorczej
 • Ironbird Creations – członek rady nadzorczej
 • Alternatywna Spółka Inwestycyjna OnPoint ASI – członek rady nadzorczej – działalność niekonkurencyjna

Ponadto, Pan Marcin Kawa nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych, nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów. Informuje się również, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Maciej Łaś – Wiceprezes Zarządu

Pan Maciej Łaś posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1998 roku prowadzi działalność gospodarczą w FH AS Sp. J. Łaś Maciej, Zgierski Michał (współwłaściciel) – spółka obecnie nie prowadzi działalność operacyjnej. Od 2001 roku roku do 2018 roku zajmował się działalnością w zakresie finansów osobistych, ubezpieczeń oraz planowania sukcesji majątkowej dla osób fizycznych oraz firm a także planowania finansowego. Od 2009 roku – współzałożyciel, Prezes Zarządu w spółce Alin Group Sp. z o.o., później All in! Games Sp. z o.o. do dnia 06.06.2020 r. Od 24.11.2015 roku współwłaściciel M- Sklep Zgierski – Łaś. Od grudnia 2019 roku właściciel w ML Consulting Maciej Łaś.

Inne działalności wykonywane poza przedsiębiorstwem Emitenta przez Pana Macieja Łaś:

 • Sheepyard Sp. z o. o. – udziałowiec, działalność niekonkurencyjna,
 • F.H. AS Sp. J. Łaś Maciej, Zgierski Michał – współwłaściciel, działalność niekonkurencyjna,
 • M- Sklep Zgierski – Łaś – współwłaściciel, działalność niekonkurencyjna,
 • ML Consulting – właściciel, działalność niekonkurencyjna.

Pan Maciej Łaś nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Łukasz Górski – Wiceprezes Zarządu

Pan Łukasz Górski posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Wydział Ekonomii – Ekonomika nieruchomości i inwestycji (licencjat 2001 r.), Strategia rozwoju i doradztwo ekonomiczne (magister 2003 r.). Ukończył też studia Podyplomowe w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w latach 2003 – 2004).

Pan Łukasz Górski pełnił również funkcje:

 • od 2009 r. – funkcje zarządcze w spółkach prowadzących działalność inwestycyjną w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, od 2014 r. także w branży energetycznej i odnawialnych źródeł energii, a od 2016 r. również w dziedzinie inwestycji kapitałowych,
 • od 2012 r. – obecnie: członek Zarządu w spółkach portfelowych JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, która jest notowana w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • od 2014 r. – obecnie: członek Zarządu spółki Columbus Energy S.A. oraz w spółkach z Grupy Kapitałowej Columbus Energy, która jest notowana w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 • od 2016 r. – obecnie: członek Zarządu w publicznych spółkach akcyjnych, które są notowane na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wykonywana przez Pana Łukasza Górskiego działalność poza Spółką nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki.

Ponadto, Pan Łukasz Górski:

 • nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych wobec Emitenta spółkach cywilnych lub osobowych,
 • nie jest członkiem organów konkurencyjnych wobec Emitenta spółek kapitałowych,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów,
 • nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza

Roman Tworzydło – Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Czynszak – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Janisiów – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Krupik – Członek Rady Nadzorczej