fbpx

Relacje inwestorskie Akcjonariat

Polski
Notowania

Akcjonariat All in! Games S.A. (dawniej: Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 od dnia 28 czerwca 2024 r.

AKCJONARIUSZLICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%)
Łukasz Nowak *11 438 10415,1211 438 10415,12
January Ciszewski **8 600 01111,378 600 01111,37
Maciej Łaś ***5 060 4066,695 060 4066,69
Pozostali50 524 20166,8150 524 20166,81
Razem75 622 722100,0075 622 722100,00

* wraz z Anną Nowak

** bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A.

*** bezpośrednio i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś

Liczba akcji Jednostki Dominującej posiadanych przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej na dzień 29 maja 2024 r.

IMIĘ I NAZWISKOSTANOWISKO LICZBA AKCJILICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)
Zarząd:
Maciej Łaś *Wiceprezes Zarządu5 060 4065 060 4066,69
Rada Nadzorcza:
Zbigniew KrupnikCzłonek Rady Nadzorczej239 521239 5210,32
Michał CzynszakCzłonek Rady Nadzorczej550 000550 0000,73

* bezpośrednio (4 856 826 akcji oraz głosów) i pośrednio wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś (128 180 akcji oraz głosów) i Jagodą Łaś (75 400 akcji oraz głosów)