fbpx

Relacje inwestorskie Akcjonariat

Notowania

Akcjonariat All in! Games S.A. (dawniej: Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 od dnia 14 sierpnia 2020 r.

LPAKCJONARIUSZELICZBA AKCJIUDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%)
1January Ciszewski *12 556
002
20,9312 556 002 20,93
2Tomasz Majewski**6 757
053
11,266 757 053 11,26
3Maciej Łaś ***5 049
820
8,425 049
820
8,42
4Łukasz Nowak ****4 899
367
8,174 899
367
8,17
5Piotr Żygadło *****3 604
449
6,013 604
449
6,01
7Pozostali27 132 69745,2227 132 69745,22
Razem59 999 388 100,0059 999 388100,00

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

** wraz Moniką Majewską

*** wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś oraz Jagodą Łaś

**** wraz z Anną Nowak

***** wraz z Ewą Żygadło