fbpx

Relacje inwestorskie Akcjonariat

Polski
Notowania

Akcjonariat All in! Games S.A. (dawniej: Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 od dnia 18 kwietnia 2023r

LPAKCJONARIUSZELICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%)
1January Ciszewski * 8 783 71714,648 783 717 14,64
2Łukasz Nowak **5 105 0408,515 105 040 8,51
3Maciej Łaś ***5 053 8888,425 053 888 8,42
4Rafał Kalisz3 500 0005,833 500 000 5,83
5 Pozostali37 556 74362,6037 556 743 62,60
Razem59 999 388100,0059 999 388100,00

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A.

** wraz z Anną Nowak

***wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś oraz Jagodą Łaś