fbpx

Relacje inwestorskie Akcjonariat

Polski
Notowania

Akcjonariat All in! Games S.A. (dawniej: Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 od dnia 14 sierpnia 2020r

LPAKCJONARIUSZELICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%)
1January Ciszewski * 14 948 131 24,91 14 948 131 24,91
2Łukasz Nowak **9 293 49415,49 9 293 494 15,49
3Maciej Łaś ***5 049
820
8,425 049
820
8,42
4Pozostali
30 707 843
51,18 30 707 843 51,18
Razem59 999 388 100,0059 999 388100,00

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

** wraz z Anną Nowak

***wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś oraz Jagodą Łaś