fbpx

Relacje inwestorskie Kalendarium

Polski
Notowania

15 kwi 2021

Informacja o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:
– raport roczny za rok 2020 – w dniu 30 kwietnia 2021 roku,
– raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – w dniu 31 maja 2021 roku,
– raport półroczny za rok 2021 – w dniu 30 września 2021 roku,
– raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – w dniu 29 listopada 2021 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. i za II kwartał 2021 r.