fbpx

Relacje inwestorskie Kalendarium

Notowania

Termin publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. to dzień 26 lipca 2020 r.


Zarząd spółki SETANTA S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w 2020 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

– raport roczny za rok 2019 – w dniu 31 marca 2020 roku,
– raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – w dniu 24 maja 2020 roku,
– raport półroczny za rok 2020 – w dniu 30 września 2020 roku,
– raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – w dniu 29 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim “Rozporządzenie”, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego za II i IV kwartał roku obrotowego 2020.