fbpx

Relacje inwestorskie

Notowania

Akcjonariat

Akcjonariat All in! Games S.A. (dawniej: Setanta S.A.) z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 na dzień 18 czerwca 2020 r.

LPAKCJONARIUSZELICZBA AKCJI UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM (%)LICZBA GŁOSÓWUDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ (%)
1January Ciszewski * 6 585 706 19,11 6 585 706 19,11
2Maciej Łaś ** 5 149 820 14,94 5 149 820 14,94
3Tomasz Majewski 4 918 638 14,27 4 918 638 14,27
4Łukasz Nowak *** 4 895 96014,20 4 895 960 14,20
5Piotr Żygadło **** 3 875 56011,24 3 875 56011,24
6Synerga.fund S.A. z siedzibą w Krakowie2 412 800 7,00 2 412 8007,00
7 Pozostali 6 629 716 19,24 6 629 716 19,24
Razem 34 468 200 100,0034 468 200 100,00

* bezpośrednio i pośrednio poprzez JR HOLDING ASI S.A. oraz Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

** wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś oraz Jagodą Łaś

*** wraz z Anną Nowak

**** wraz z Ewą Żygadło