fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Polski
Notowania

28 lip 2022

Złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu

W związku z aktualizacją treści projektu prospektu, sporządzonego w odniesieniu do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz serii H, zarząd All in! Games informuje o złożeniu w dniu 25 lipca 2022 r. wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania o zatwierdzenie wspomnianego prospektu.

Spółka przekazała zaktualizowaną wersję prospektu do Komisji Nadzoru Finansowego.