fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Polski
Notowania

01 wrz 2022

Zawiązanie spółki zależnej

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „All in! Games”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2022 r. zawiązana została nowa spółka zależna wobec Emitenta, która będzie prowadzić działalność pod firmą Taming Chaos Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „Taming Chaos S.A.” lub „Spółka zależna”).

Kapitał zakładowy Spółki zależnej został określony na 100.000,00 zł, który dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Wszystkie akcje zostaną objęte oraz opłacone przez All in! Games po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, w drodze wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 100.000,00 zł, przy czym przed zarejestrowaniem spółki Taming Chaos S.A., Emitent wniesie wkład na pokrycie kapitału zakładowego tej spółki w wysokości 25.000,00 zł.

W zamierzeniu Emitenta, Timing Chaos S.A. będzie prowadziło działalność jako studio developerskie, które będzie skupiało się na tworzeniu gier z eksperymentalnymi mechanikami rozgrywki na komputery PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Switch. W zamierzeniu Emitenta zespół Spółki zależnej początkowo będzie stanowiło 10 osób.

Zarząd wskazuje, iż powołanie nowej spółki zależnej jest elementem realizacji przez Emitenta jednego z głównych celów, ogłoszonej w dniu 27 października 2021 r., Strategii rozwoju spółki All In! Games, jakim jest rozbudowa grupy kapitałowej, w ramach której obok Emitenta będą funkcjonować wyspecjalizowane spółki zależne, w tym prowadzące działalność developerską.