fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Polski
Notowania

21 mar 2023

Zawarcie porozumienia z Polyamorous

Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie informuje o zawarciu porozumienia o rozwiązaniu umowy wydawniczej z Polyamorous, której przedmiotem było stworzenie przez dewelopera oraz wydanie, dystrybucja i promocja przez All in! Games gry komputerowej Paradise Lost.

Strony kończą dotychczasową współpracę w zakresie określonym w umowie wydawniczej, a jedynym podmiotem uprawnionym do dystrybucji oraz promocji gry będzie deweloper. All in! Games przenosi na dewelopera prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie do gry, jak również prawa do materiałów marketingowych związanych z promocją tytułu.

W związku z powyższym, deweloper zapłaci All in! Games jednorazowe wynagrodzenie.