fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Polski
Notowania

18 lis 2023

Zakończenie subskrypcji akcji serii J.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, pragniemy poinformować o zakończeniu subskrypcji akcji serii J, które zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 6 września 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego.

W ramach emisji Spółka pozyskała 4 348 000,80 zł co stanowiło 3 623 334 sztuk
wyemitowanych akcji serii J po cenie emisyjnej wynoszącej 1,20 zł za sztukę.

Zgodnie z naszą deklaracją, środki pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na
realizację nowej, ambitnej strategii, opartej na trzech filarach:

– Rozwój i wzmacnianie kompetencji produkcyjnych,
– Produkcja gier przez wewnętrzne studia w kooperacji z globalnymi wydawcami,
– Znacząca redukcja zaangażowania w rynku wydawniczym.

W imieniu Zarządu, chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność akcjonariuszom za ich zaufanie.
Wasze wsparcie jest dla nas kluczem do pomyślnej realizacji naszych celów całej Grupy Kapitałowej.
Czujemy się ogromnie docenieni i zmotywowani, aby kontynuować nasze działania i dalej, krok po kroku,
realizować naszą nową strategię.

Z poważaniem,
Zarząd ALL IN! GAMES S.A.

Więcej informacji:
Główny Rynek GPW