fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Polski
Notowania

01 maj 2023

Raport okresowy roczny 2022: list do inwestorów i akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,


W niniejszym Raporcie Rocznym publikujemy informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej
ALL IN! GAMES S.A. oraz o najważniejszych wydarzeniach, które zdeterminowały jej działania
w minionym roku. Dzielimy się również z Państwem wizją dalszego rozwoju, konkretnymi planami na
2023 i kolejne lata funkcjonowania Grupy.


Rok 2022 Był dla nas czasem odważnych, w naszym głębokim przekonaniu, słusznych decyzji, które
pozwolą nam jeszcze skuteczniej realizować nasze cele i ambicje biznesowe.
Decyzji, które w przypadku tak młodej spółki i tak młodego konceptu organizacyjnego w tak
dynamicznie rozwijającej się branży, traktujemy jako typowy przełom na drodze rozwoju
i krystalizowania się naszego miejsca i kształtu, w wymagającej elastyczności branży gier
komputerowych.


Pierwszy kwartał zeszłego roku zakończyliśmy podsumowaniem powziętego w 2020 roku,
strategicznego dwuletniego planu Grupy ALL IN! GAMES, który miał opierać się na rozwoju dwóch
filarów naszego biznesu – budowie pozycji wydawcy gier, publishera oraz budowie studia
produkcyjnego będącego emanacją naszych planów stawania się jednocześnie game developerem.
W minionym roku Zarząd Spółki, przy aktywnym uczestnictwie i wsparciu Rady Nadzorczej dokonał
wnikliwej analizy procesów realizacji, wyznaczonych dwa lata wcześniej celów, stawiając obiektywnie
realistyczne diagnozy i w konsekwencji podjął kluczowe dla dalszego rozwoju Grupy decyzje
strategiczne.


Ustalone zostało stanowisko, że realizacja celów postawionych przed działalnością wydawniczą
Grupy nie przebiegała na satysfakcjonującym poziomie i tym samym ALL IN! GAMES rozważa, aby
poddać ponownej analizie swoje działania w owym zakresie.


Jednocześnie, dokonana pozytywna weryfikacja osiągnięć wchodzącego w skład Grupy własnego
studia developerskiego IRONBIRD CREATIONS, jednoznacznie ugruntowała przekonanie o ogromnym
potencjale naszego planu tworzenia silnej kompetencji produkcyjnej, co w konsekwencji
doprowadziło zarządzających Spółką do decyzji skupienia wszystkich sił i środków na dalszym,
konsekwentnym rozwijaniu tego filaru biznesowego Grupy.


Przekonanie o słuszności wyżej wymienionych postanowień doprowadziło w rezultacie do kolejnych,
przemyślanych decyzji o zmianach w Zarządzie ALL IN! GAMES S.A., które miały gwarantować
realizację wyznaczonych, nowych celów biznesowych.


Stanowisko Prezesa Zarządu objął pod koniec marca 2022 roku odpowiedzialny wcześniej za rozwój
studia developerskiego IRONBIRD CREATIONS, doświadczony producent gier, Marcin Kawa. Nowy
Prezes skupił się konsekwentnie na rozwoju pierwszej autorskiej gry naszego studia – PHANTOM
HELLCAT i jak się szybko okazało, przyniosło to wymierne, pozytywne efekty.


W sierpniu zaprezentowaliśmy zapowiedź PHANTOM HELLCAT na jednych z najbardziej
opiniotwórczych targów branżowych GAMESCOM w Kolonii, gdzie gra uzyskała bardzo dobre oceny w
topowych podsumowaniach medialnych i influencerskich oraz zebrała ponad dwa razy więcej
zapisów na wishlisty od naszego, osiągniętego w 2019 roku, również podczas targów GAMESCOM,
rekordowego wyniku przy zapowiedzi gry GHOSTRUNNER.


Konsekwencją tej tak dobrze przyjętej prezentacji było rozpoczęcie we wrześniu rozmów z czołowymi
w branży wydawcami gier na temat wydania z ich udziałem gry PHANTOM HELLCAT.

Miniony rok, o czym świadczą wyniki finansowe szczegółowo opisane w niniejszym Raporcie, był dla
nas okresem pełnym wyzwań, ale jednocześnie pozwolił nam zweryfikować wartość naszych zasobów
i określić przestrzeń rozwoju Grupy.


Wizja ALL IN! GAMES konsekwentnie wprowadzana przez Prezesa Zarządu Marcina Kawę, już
pokazała ogromny potencjał, a fakt kontynuowania rozmów ze światowymi liderami sektora
wydawniczego gier jest dla nas najlepszym potwierdzeniem słuszności obranego kierunku.

Zarząd All in! Games S.A.