fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Polski
Notowania

03 paź 2023

Raport okresowy półroczny 2023: list do inwestorów i akcjonariuszy.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z przyjemnością składamy w Państwa ręce raport z działalności Grupy Kapitałowej ALL IN! GAMES S.A. za I półrocze 2023 roku. Pierwsza połowa 2023 roku była dla nas czasem kluczowych działań strategicznych. Ogłoszona nowa strategia rozwoju to nasza zdecydowana odpowiedź na wyzwania rynkowe. Jej skuteczna realizacja będzie niezmiennie budować wartość dla nas wszystkich, zapewniając Państwu optymistyczną perspektywę dla powierzonych nam środków. Obecnie pracujemy nad konsekwentnym wdrażaniem tej strategii we wszystkich aspektach działalności Grupy Kapitałowej.

Ogłoszona 30 maja 2023 roku nowa strategię rozwoju opiera się na trzech kluczowych filarach: znaczącej redukcji
zaangażowania w rynku wydawniczym, wzmacnianiu kompetencji produkcyjnych oraz produkcji gier przez nasze wewnętrzne studia w ścisłej współpracy z globalnymi wydawcami.
W ramach zmian strategicznych powołaliśmy nowych członków Rady Nadzorczej. Wśród nich znalazł się Jarosław Wikaliński, ceniony finansista, pełniący funkcję Prezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A. – największego w Polsce Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zarządzającego aktywami o wartości blisko 60 mld zł.

Kolejnym ważnym wydarzeniem było pozyskanie w kwietniu 2023 roku nowego inwestora, Rafała Kalisza. Działający w 70 krajach przedsiębiorca, pełniący funkcję Prezesa w Grupie FIBRAIN, a równocześnie będący Prezesem w Stali Rzeszów S.A — instytucji, która nie tylko reprezentuje klub piłkarski, ale również prowadzi akademię piłkarską. Zaangażowanie inwestora tej klasy to nie tylko znaczące wsparcie finansowe dla naszej firmy, ale także silny wyraz zaufania wobec strategicznych decyzji, które podejmujemy, co stanowi dla nas wszystkich źródło inspiracji i motywacji.

W pierwszej połowie 2023 roku nasze wewnętrzne studio developerskie Ironbird Creations S.A. kontynuowało prace nad produkcją Phantom Hellcat. Intensyfikacja zaawansowanych rozmów z globalnymi wydawcami na temat finansowania produkcji i marketingu gry oraz skrupulatne zwiększanie kompetencji produkcyjnych w zespole potwierdza nasze zaangażowanie we wdrażanie nowej strategii i wiarę w jej słuszność.

Dodatkowo, w marcu tego roku wzięliśmy udział w konferencji dla deweloperów gier GDC: Game Developers Conference w San Francisco, USA. Celem naszej obecności było przede wszystkim prowadzenie spotkań z globalnymi wydawcami w sprawie naszej produkcji Phantom Hellcat oraz prezentacja gry dla tzw. first parties, czyli przedstawicieli Sony i Microsoft. Dodatkowo, zaprezentowaliśmy pozostałe projekty naszych studiów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i prowadziliśmy dyskusje dotyczące przyszłych projektów z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi partnerami.

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Kapitałowa odnotowała przychody netto w wysokości 2.950.854 złotych, natomiast strata netto osiągnęła wartość 4.818.851 złotych. Znaczący wpływ na wynik netto miała realizacja nowej strategii rozwoju Grupy Kapitałowej. W okresie I półrocza Grupa Kapitałowa kontynuowała działania, które rozpoczęły się w pierwszym kwartale tego roku.

Realizowaliśmy proces rezygnacji z działalności wydawniczej, który rozpoczął się w roku poprzednim. W związku z tym, na mocy porozumienia, rozwiązane zostały umowy wydawnicze z dwoma zespołami deweloperskimi: Tmesis Studio, dotyczące projektu Universe For Sale, oraz z zespołem deweloperskim Polyamorous, dotyczące gry Paradise Lost. Proces wygaszenia działalności wydawniczej jest niezbędny do konsekwentnego zwiększania kompetencji naszych wewnętrznych studiów developerskich.

Kolejna spółka zależna, Happy Little Moments S.A., kontynuuje prace pre-produkcyjne nad nowym tytułem.Następna spółka zależna, Taming Chaos S.A., intensyfikuje prace nad projektem Rush, znajdującym się obecnie na etapie pre- produkcji i prototypowania.

Podsumowując, pierwsze półrocze 2023 roku było dla nas okresem intensywnego osadzania nowej strategii w rzeczywistości
Grupy Kapitałowej. W kolejnych miesiącach przewidujemy pełne skupienie nad naszą produkcją Phantom Hellcat,
długoterminowym rozwoju kompetencji produkcyjnych oraz dalszej reorganizacji Grupy Kapitałowej w ujęciu podmiotowym.

Z wdzięcznością za Państwa zaufanie, jesteśmy przekonani, że przedsięwzięte kroki przyniosą wymierne korzyści dla wszystkich.

Z poważaniem,
Zarząd ALL IN! GAMES S.A.

Document