fbpx

Relacje inwestorskie Aktualności

Notowania

03 Nov 2020

Zawarcie umowy współpracy wydawniczej z QubicGames S.A.

Zarząd All In! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej “Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 listopada 2020 roku doszło do zawarcia ze spółką QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach (dalej „Partner”) umowy współpracy wydawniczej. 

W ramach zawartej umowy, w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., Partner udzieli Spółce wsparcia w zakresie dystrybucji oraz promocji gier Tools Up!, Metamorphosis, Little Racer i Red Wings: Aces of the Sky (“Gry”). Współpraca obejmie platformę Nintendo Switch oraz terytorium Ameryki Północnej, Europy i Japonii.

W ramach zawartego porozumienia Partnerowi przysługuje wynagrodzenie w postaci udziału w przyszłych przychodach ze sprzedaży Gier, uzyskanych przez Spółkę w okresie obowiązywania umowy. 

Zarząd All In! Games S.A. przekazuje powyższe informacje z uwagi na fakt, iż mogą one mieć wpływ na realizację przychodów i wyników finansowych Spółki.